Utredning av mannen

Mannen kan levere en sædprøve som vi analyserer hos oss.  Mannens spermier analyseres i vårt laboratoriet med hovedfokus på antall og bevegelighet. Ved behov kan det også tas hormonprøver og kromosomanalyse.

Suboptimale prøver kan indikere tegn til at assistert befruktning øker sjansen for å oppnå graviditet, og i visse tilfeller er det nødvendig; for eksempel hos menn med sterkt nedsatt sædcelleantall eller der spermier må hentes direkte fra testikkelen eller bitestikkelen, når man ikke finner spermier i ejakulatet.

Mannlig infertilitet kan skyldes nedsatt produksjon av spermier, nedsatt bevegelighet av spermier eller at transporten av spermier er satt ut av spill. I det siste tilfellet er det fullstendig fravær av sædceller i sædvæsken. Denne tilstanden kalles azoospermi. Hvis man mistenker obstruksjoner, forsøker man å hente spermier med en tynn nål i bitestikkelen (PESA). Om man mistenker at fraværet av spermier i sædvæsken skyldes nedsatt produksjon av spermier i testikkelen, tas en vevsprøve. Dette gjøres også med nålteknikk (TESE) fra testikkelen. Begge inngrepene gjøres under lokalbedøvelse og kan være aktuelt ved behandling av menn med ryggmargsskader eller diabetes. Om man finner spermier gjennom PESE/TESA, kan disse fryses for å anvende i en IVF-behandling.

Vi har samarbeid med urologspesialist ved C-Medical dersom det er behov for ytterlig utredning.