Helseopplysningsskjema

Elektronisk utfylling (dersom par skal begge fylle ut ett skjema hver, kryss av kun for det som er aktuelt):

PDF til utskrift (dersom par skal begge fylle ut ett skjema hver, kryss av kun for det som er aktuelt):