Økonomisk kompensasjon

I følge norsk lov må donasjon være altruistisk, noe som betyr at du gir av egen fri vilje, for å hjelpe noen andre og uten noen økonomisk gevinst. Donorene våre får en kompensasjon på kr 350,- per godkjent donasjon. I tillegg refunderes dokumenterte reiseutgifter med inntil kr 500,-.