Søknadsveiledning

Alle som oppfyller kriteriet for barnløshet og lovens krav om partnerskap kan søke assistert befruktning hos oss. Loven definerer dette som et partnerskap hvor paret er gift heller lever i et ekteskapsliknende samboerforhold. I felles ekteskapslov for heterofile og homofile par, som trådte i i kraft 1. januar 2009, likestilles heterofile og lesbiske par med hensyn til retten til assistert befruktning.

Vi vurderer deres mulighet for å lykkes, risiko for overføring av smittsom sykdom til mor, barn eller til andre som er til behandling i klinikken, samt omsorgsevne for barnet som måtte bli til som følge av behandlingen. Sjansen for å lykkes må være større ved behandlingen enn uten slik behandling.

Det stilles krav om at hverken kvinnen eller mannen kan være positive for hepatitt B/C eller HIV. Blodprøvene må analyseres på et laboratorium som er godkjent av Helsedirektoratet. Ved bruk av donorsæd testes kvinnen som skal gjennomgå behandling. Donor er alltid testet. Akseptert medisinsk kunnskap og lovens bestemmelser er utgangspunktet for vår behandling av søknaden.