Fertilitetsutredning

Dersom du eller dere har prøvd å bli gravid uten å lykkes, eller ønsker å undersøke egen fertilitet/fruktbarhet, kan du eller dere komme  til en samtale og utredning hos oss. Vi tilbyr rådgivning tilpasset din situasjon ut i fra om du er i et parforhold eller er enslig og ønsker infomasjon om fertilitet.  Et besøk hos oss kan være aktuelt om dere ønsker barn nå, eller ved  et ønske om barn i framtiden.

I samtalen gir vi informasjon om faktorer som påvirker fruktbarhet, og du får anledning til å stille dine spørsmål. Det blir satt av god til til en indivuduell vurdering av din situasjon, med fokus på sykehistorie, kartlegging av menstruasjonssyklus, og annen relevant informasjon. Det kan være nyttig å få en sjekk av eggreserve som kvinne, som en sjelden gang kan være mye lavere enn forventet for alder, og være med på å bestemme om man skal unngå å utsette det å få barn. Det følelsesmessige aspekter av å prøve å få barn skal ikke undervurderes, og samtalen kan være en fin mulighet for å drøfte tanker og bekymringene rundt dette. Årsaken til uteblivende graviditet ligger i en tredjedel av tilfellene hos kvinnen og i en tredjedel av tilfellene hos mannen. Det kan også være medvirkende årsaker hos begge. I ca en tredjedel av tilfellene går det ikke an å finne en forklaring på hvorfor ikke graviditet oppnås. Er du i et parforhold og har prøvd å bli gravid i 12 mnder eller mer eller 6 månder om kvinnen er over 35 år anbefaler vi at dere kontakter oss.

Utredning av kvinnen (noen eller alle punktene kan være aktuelt å utrede):

  • Gynekologisk undersøkelse og ultralyd
  • Hormonanalyser (blodprøver som forteller om både eggstokk og stoffskifte funksjon, begge er relevant for fruktbarhet. Andre relevante prøver kan tas basert på kvinnens situasjon vurdert under samtalen). For å tolke blodprøver som gir informasjon om eggstokkfunskjon, skal kvinnen helst har sluttet med p-pille for 3 månder siden. Samtalen kan selvfølgelig utføres likevel med alle andre aspekter.
  • Ultralydkontroll og blodprøver som kan vise tegn til at eggløsning foregår.
  • Ultralydveiledet undersøkelse av livmorhulen og eggledere ( SIS/HSS ). Undersøkelsen kan avdekke ulike tilstander i livmoren eller eggledere som kan gjøre det vanskelig å bli gravid som f.eks tilstand  i livmoren, og tette egglederne kan føre til vanskeligheter med å oppnå graviditet.

 

Utredning av mannen

Mannen kan levere en sædprøve som vi analyserer hos oss.  Mannens spermier analyseres i vårt labratoriet med hovedfokus på antall og bevegelighet. Ved behov kan det også tas hormonprøver og kromosomanalyse.

Suboptimale prøver kan indikere tegn til at assistert befruktning øker sjansen for å oppnå graviditet, og i visse tilfeller er det nødvendig; for eksempel hos menn med sterkt nedsatt sædcelleantall eller der spermier må hentes direkte fra testikkeln eller bitestikklen, når man ikke finner spermier i ejakulatet.

Mannlig infertilitet kan bero på nedsatt produksjon av spermier, nedsatt bevegelighet av spermier eller at transporten av spermier er satt ut av spill. I det siste tilfellet er det fullstendig fravær av sædceller i sædvæsken. Denne tilstanden kalles azoospermi. Hvis man mistenker obstruksjoner, forsøker man å hente spermier med en tynn nål i bitestikkelen (PESA). Om man mistenker at fraværet av spermier i sædvæsken skyldes nedsatt produksjon av spermier i testikkelen, tas en vevsprøve. Dette gjøres også med nålteknikk (TESE) fra testikkelen. Begge inngrepene gjøres under lokalbedøvelse og kan være aktuelt ved behandling av menn med ryggmargsskader eller diabetes. Om man finner spermier gjennom PESE/TESA, kan disse fryses for å anvende i en IVF-behandling.

Vi har samarbeid med dyktige urologer ved Colosseum Mann dersom det er behov for ytterlig utredning.