Fertilitetsutredning

Nedanstående priser gäller från 1 februari 2016.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Fertilitetsutedning per par

Inkluderar läkarbesök med vaginalt ultraljud, spermaprov, blodprover

3500 kr

Undersökning av äggledarna med kontrastultraljud (HyCoSy)

3500 kr

Undersökning av livmodern med koksalt (HSG)

2000 kr

Spermaprov inklusive återkoppling

1500 kr

Läkarkonsultation 30 min

1300 kr