Økonomisk kompensasjon

Ifølge loven skal organ- og vevsdonasjoner alltid være altruistiske, det betyr at donasjonen skal betraktes som en frivillig gave til mottakeren.  Som eggdonor får du en kompensasjon på NOK 5000:- for hver donasjon som skal dekke reiseutgifter og tap av inkomst.