Økonomisk kompensasjon

Ifølge loven skal organ- og vevsdonasjoner alltid være altruistiske, det betyr at donasjonen skal betraktes som en frivillig gave til mottakeren.  Som eggdonor får du en kompensasjon 5% (ca 6000 kr) av 1 Grunnbeløp i folketrygden (1 G pr 1.mai er kr 118620)  for hver donasjon som skal dekke tap av inkomst, og i tillegg refunderes eventuelle reiseutgifter.