Økonomisk kompensasjon

Ifølge loven skal organ- og vevsdonasjoner alltid være altruistiske, det betyr at donasjonen skal betraktes som en frivillig gave til mottakeren.  Som eggdonor får du en kompensasjon på NOK 5300:- for hver donasjon som skal dekke tap av inkomst, og i tillegg refunderes eventuelle reiseutgifter.