Vedtatte endringer i bioteknologiloven

JA!!!! Endelig er Bioteknologiloven vedtatt endret. Dette har fagmiljøet ventet lenge på. Nå kan kvinner og par som tidligere har reist utenlands fordi behandlingen ikke har vært tillatt i Norge, få trygg og god oppfølging og behandling her. Vi venter på konkrete føringer og datoer fra Helsedirektoratet for når vi kan tilby behandling.

Følgende endringer skal iverksettes

  • Assistert befruktning for enslige fra 1.juli 2020
  • Tillate tidlig ultralyd og NIPT for alle.
  • Utvidet lagringstid for befruktede egg til kvinnen, gjelder fra 1.juli 2020
  • Tillatelse til lagring av kjønnsceller på ikke-medisinsk grunnlag fra 1.juli 2020

Følgende iverksettes trolig fra 2021.

  • Eggdonasjon, PGD, NIPT og tilbud om tidlig ultralyd som en del av den offentlige svangerskapsomsorgen

Dersom du ønsker behandling eller om du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss.  Kontaktinformasjon finner du her. Før første samtale med lege ønsker vi at du/dere fyller ut helseopplysningskjema og personaliaskjema. Alle våre skjemaer finner dere her.

Om du lurer på hvorfor du skal velge oss kan du lese her.

Se våre behandlingstilbud for mer informasjon.

Nytt om krav til barneomsorgsattest fra 1.juli 2020

Alle par og enslige som søker om behandling etter 1.juli 2020 må fremlegge en barneomsorgsattest ved søknad om assistert befruktning. Dette innebærer at par eller enslige som ønsker assistert befruktning selv må søke politiet om politiattest (barneomsorgsattest) For søknad se: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/. I den forbindelse må hjemmelsgrunnlag oppgis for politiet. Hjemmelsgrunnlaget er bioteknologiloven § 2-6 andre ledd.

Vil du snakke med oss er du velkommen til å kontakte oss via Pasientsky.com eller ringe oss på telefon 23 20 44 00. Vår telefontider alle hverdager kl0830-11 og kl 13-1530.

 

Hilsen oss i Livio!