Vedtatte endringer i bioteknologiloven

Bioteknologiloven ble endret i vår.

Fra 1. juli 2020 ble assistert befruktning til enslige mulig for kvinner i Norge. Kvinner kan også lagre ubefruktede eggceller på ikke-medisinsk grunnlag

Fra 1. januar 2021 blir eggdonasjon tillatt. Vi venter på konkrete føringer fra Helsedirektoratet for når vi kan søke om godkjennelse og deretter tilby behandling.

Vi er glad for at vi er en del av Livio. Siden Livio består av fertilitetsklinikker også i Sverige og på Island, hvor eggdonasjon har vært en godkjent behandlng i mange år, har vi tilegnet oss god kunnskap om eggdonasjonsbehandlingen.

Vi kommer til å legge ut informasjon fortløpende når det foreligger fra Helsedirektoratet og Helse og Omsorgsdepartementet.

——————————

Dersom du ønsker behandling eller om du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss.  Kontaktinformasjon finner du her. Før første samtale med lege ønsker vi at du/dere fyller ut helseopplysningskjema og personaliaskjema. Alle våre skjemaer finner dere her.

Om du lurer på hvorfor du skal velge oss kan du lese her.

Se våre behandlingstilbud for mer informasjon.

 

Nytt om krav til barneomsorgsattest fra 1.juli 2020

Alle par og enslige som søker om behandling etter 1.juli 2020 må fremlegge en barneomsorgsattest ved søknad om assistert befruktning. Dette innebærer at par eller enslige som ønsker assistert befruktning selv må søke politiet om politiattest (barneomsorgsattest) For søknad se: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/. I den forbindelse må hjemmelsgrunnlag oppgis for politiet. Hjemmelsgrunnlaget er bioteknologiloven § 2-6 andre ledd.

Vil du snakke med oss er du velkommen til å kontakte oss via Pasientsky.com eller ringe oss på telefon 23 20 44 00. Vår telefontider alle hverdager kl0830-11 og kl 13-1530.

Hilsen oss i Livio!