Ressurser

Norsk Forening for Assistert Befruktning

Forening for faggrupper i Norge som er involvert i assistert human reproduksjon.
NOFAB, Norsk Forening for Assistert Befruktning

Norsk forening for barnløshet og infertilitet

Ønskebarn er en norsk interesseorganisasjon for og med mennesker som strever med å få barn; både dem som aldri har fått barn, som ikke får flere barn eller som i en periode av sitt liv har vært ufrivillig barnløse og endelig har lykkes med å få «ønskebarnet».
Ønskebarn – norsk forening for barnløshet og infertilitet

European Fertility Association

EFA er et unikt samarbeid mellom framstående private klinikker for utredning og behandling av barnløshet.
EFAS- European Fertility Association

Nordic Sperm Bank

Nordic Sperm Bank er en del av European Sperm Bank og gir patienter mulighet for selv å velge donor.
Nordic Sperm Bank

Bioteknologiloven

Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven).
Bioteknologiloven – Lovdata

Bioteknologinemda

Bioteknologinemnda er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi.
Bioteknologinemda

Ekteskapsloven

Lov om ekteskap.
Lov om ekteskap – Lovdata