Covid-19

Smittevern i klinikken:

  • Dersom du har symtomer på luftveisinfeksjon (også ved lette symtomer),  er i karantene eller er smittet av Covid 19 skal du ikke komme til klinikken. Er du i behandling og opplever dette vil det kunne påvirke om behandling kan gjennomføres. Kontakt oss i så fall på telefon 23204400 eller meld i fra til oss på pasientsky.com.
  • Vi ønsker at du  bruker munnbind i klinikken.
  • Kvinnen må møte alene til ultralydkontroll. Partner kan være med på førstegangskonsultasjon, ved egguttak for evt å levere sædprøve samt til gravidkontroll.
  • Vi ønsker at alle skjemaer, kopi av ID og lignende skal sendes elektronisk i forkant av timen.

Graviditet og Covid-19 (anbefaling fra FHI):

  • Kvinner som planlegger å bli gravide kan vaksineres. Det er ikke nødvendig å vente med å bli gravid etter vaksinasjon. Også kvinner som får IVF-behandling kan vaksineres.
  • Alle gravide bør tilbys vaksine mot covid-19. Det må åpnes for dette så snart anbefalingen blir offentlig. Vaksinering anbefales i 2. og 3. trimester med mindre det er risikofaktorer hos mor eller stor smitterisiko som tilsier vaksinasjon i 1. trimester. Det er ikke kunnskap som tilsier at vaksinasjon i første trimester gir risiko for verken mor eller barn, men det er begrenset erfaring. At en kvinne har fått vaksine i 1. trimester, er ikke indikasjon for svangerskapsavbrudd eller tidlig ultralyd.
  • Gravide vil tilbys mRNA-vaksine. Vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna likestilles med tanke på det vi kjenner til om effekt og sikkerhet. Folkehelseinstituttet anbefaler i utgangspunktet å fullføre vaksinasjon med samme vaksinetype, men dersom dette ikke er praktisk mulig kan mRNA-vaksinene brukes om hverandre for å fullføre vaksinasjonsløpet.
  • Gravide anbefales fullvaksinasjon i svangerskapet. De vil få tilbud om to doser, med anbefalt intervall på 3 (4)-8 uker. Et fleksibelt intervall er viktig slik at de som har kommet langt i svangerskapet har mulighet til å bli fullvaksinert før fødsel, mens de som starter vaksinasjon tidligere i svangerskapet kan tillate et lengre intervall. Gravide som kun har rukket å få én dose før fødsel, bør få tilbud om dose to i barseltiden slik at de fullvaksineres med anbefalt intervall, eller så snart det er praktisk mulig. Kvinner som har gjennomgått covid-19 før eller i svangerskapet, vil få tilbud om én vaksinedose på lik linje med råd som gis til den øvrige befolkningen.
  • Vaksinasjon mot covid-19 må ikke gå på bekostning av vaksinasjon mot influensa, men samtidig vaksinasjon anbefales ikke. Siden det foreløpig er begrenset erfaring med de nye koronavaksinene, bør koronavaksiner fortrinnsvis ikke gis samtidig med andre vaksiner. Ved sterk indikasjon for å gi andre vaksiner tett opptil en koronavaksine, er det en fordel å gi vaksinene med så langt intervall som mulig, og vi anbefaler minimum en uke. Dette vil for eksempel kunne gjelde influensavaksine i graviditet. Influensasesongen 2021/22 kan bli større enn de forgående sesongene og føre til økt sykelighet som beskrevet i FHIs risikonotat 13.juli 2021[1], og det er derfor viktig at gravide kvinner oppfordres til å ta imot tilbud om både koronavaksinasjon og influensavaksinasjon.
  • Vaksinasjon bør foregå på vaksinasjonssentre. Dette er på lik linje med den øvrige befolkningen på grunn av komplisert vaksinelogistikk og flerdoseglass. Vaksinasjonssentrene bør være oppmerksom på at vasovagale reaksjoner kan forekomme noe oftere hos gravide kvinner, og gravide bør derfor ha mulighet til å sitte mens de venter på å bli vaksinert, under og etter vaksinasjon. Det bør også tilrettelegges for at de gravide kan bli sittende lengre etter vaksinasjon dersom de føler det nødvendig.

For graviditet og koronavirus anbefaler vi å lese på Norsk Gynekologisk forening og Kvinnehelsebloggen.

 

Vaksinasjon

Råd om vaksine fra Folkehelseinstituttet er at kvinner bør informeres om at de bør unngå graviditet til de er fullvaksinert, og det har gått minst to uker etter siste vaksinedose. Les mer om vaksinering her.