Covid-19

Smittevern i klinikken

  • Alle som har timeavtale hos oss møter med munnbind til timen. Partner er velkommen til å være med på første konsultasjon med lege. Ut over dette ønsker vi at kvinnen som er i behandling møte alene til kontrolltimer og behandling. Det er dessverre ikke anledning til å ta med barn til klinikken. Vask eller sprit hender når du går inn til oss.
  • Dersom du har symtomer på luftveisinfeksjon (også ved lette symtomer),  er i karantene eller er smittet av Covid 19 skal du ikke komme til klinikken. Er du i behandling og opplever dette vil det kunne påvirke om behandling kan gjennomføres. Kontakt oss i så fall på telefon 23204400 eller meld i fra til oss på pasientsky.com.
  • Vi ønsker at alle skjemaer, kopi av ID og lignende skal sendes elektronisk i forkant av timen.
  • Vi tar for tiden ikke imot betaling med kort i klinikken. Du vil motta en SMS med betalingsinformasjon noen dager etter besøket ditt. Avsender av SMS er Convene pay.

Til deg eller dere som ønsker rådgivning og eller utredning tilbyr vi for tiden konsultasjoner  med oppmøte i klinikken (telefonkonsultasjon dersom du/dere har forkjølelsesymtomer eller er i karantene). Sædanalyser settes opp etter avtale med klinikken. Som et tiltak for å hindre smittespredning må vi å begrense antall personer i ventesonen samtidig. Derfor ber vi om at pasienter ikke møter opp før avtalt tid. Kvinnen møter alene til ultralydkontroll. Partner er kun med for eventuelt å levere sædprøve ved egguttak og får dessverre ikke delta under inseminasjon, egguttak eller tilbakesetting av embryo. Pasienter som kommer inn i klinikken ønsker vi vasker hender og benytter antibac som det første de gjør når de kommer inn.

Vi følger råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet og har igangsatt flere tiltak i klinikken for å hindre smittespredning. Vi må også ta forbehold om at situasjonen kan endre seg. Vi vil løpende oppdatere vår hjemmeside og Facebook med de mest aktuelle nyhetene.

Graviditet og Covid-19

For graviditet og koronavirus anbefaler vi å lese på Norsk Gynekologisk forening og Kvinnehelsebloggen.

Vaksinasjon

Råd om vaksine fra Folkehelseinstituttet er at kvinner bør informeres om at de bør unngå graviditet til de er fullvaksinert, og det har gått minst to uker etter siste vaksinedose. Les mer om vaksinering her.