Infertilitet

Når et par har forsøkt å bli gravide i ett år eller mer, defineres det som ufrivillig barnløshet. Hvert 7. par rammes av problemet. Ca. 1/3 av årsakene ligger hos kvinnen, 1/3 hos mannen og 1/3 hos begge.

Hos kvinnen kan årsaken til infertilitet blant annet være:

  • Tette eggledere
  • Endometriose(livmorslimhinne) utenfor livmoren
  • Eggløsningssvikt

Hos mannen kan årsaken til infertilitet blant annet være:

  • Nedsatt sædkvalitet
  • Tette sædledere
  • Immunologiske effekter (antistoff mot egne spermier)
  • Hormonelle forstyrrelser

Alder samt livsstilsfaktorer som overvekt/undervekt, stress, røyking og alkohol spiller også inn. Noen ganger er årsaken uforklarlig. Uforklarlig infertilitet vil si at man ikke finner direkte årsak til problemet.