20. april 2021 fikk vi godkjenning til oppstart med eggdonasjon!

Vi har søkt Helsedirektoratet om godkjennelse til å starte opp eggdonasjon her hos oss i Oslo,og 20. april 2021 fikk vi vår godkjennelse!

Vi jobber nå med å etablere dette tilbudet her hos oss.
Ta kontakt med oss om du/dere har spørsmål om behanldingen eller ønsker å motta eggdonasjon eller bli donor.
Vi legger ut nyheter fortløpende på hjemmesiden vår.