1. januar 2021 blir eggdonasjon tillatt i Norge

Vi har søkt Helsedirektoratet om godkjennelse til å starte opp eggdonasjon her hos oss i Oslo så raskt som mulig.
Ta kontakt med oss om du/dere har spørsmål om dette.
Vi legger ut nyheter fortløpende på hjemmesiden vår.