20. april 2021 fikk vi godkjenning til oppstart med eggdonasjon!

Vi har søkt Helsedirektoratet om godkjennelse til å starte opp eggdonasjon her hos oss i Oslo, og 20. april 2021 fikk vi vår godkjennelse, som første klinikk i Norge!

Vi har startet opp Livio Eggbank Norge, ta kontakt her dersom du ønsker å bli donor, eller få mer informasjon om å være eggdonor.

Ta kontakt med oss i Livio Oslo dersom du ønsker å vite mer om å motta eggdonasjon.

Vi legger ut nyheter fortløpende på hjemmesiden vår.