Vi er godt igang med eggdonasjon og har mange graviditeter.

Vi har startet opp Livio Eggbank Norge, ta kontakt her dersom du ønsker å bli donor, eller få mer informasjon om å være eggdonor.

Ta kontakt med oss i Livio Oslo dersom du ønsker å vite mer om hvordan du kan få behandling med eggdonasjon.