Priser på behandlinger

Medisinkostnader er ikke inkludert, HELFO-refusjon av medisinkostnader etter dagens regelverk. Alle relevante ultralydundersøkerlser er inkludert i prisen på behandlinger. Takster inkluderer ikke kostnader til andre institusjoner. Vi tar forbehold om prisendringer.

Førstegangskonsultasjon med gynekolog

Kr. 1.500,-

IVF forsøk med tilbakeplassering av embryo

Kr. 32.000,-

Opptining og tilbakeplassering av embryo

Kr. 9400,-

Nedfysing og oppbevaring av blastocyst/befruktet embryo ett år

Kr. 2000,-

Tillegg for ICSI (Mikroinseminasjon)

Kr. 3.500,-

Analyse av sædprøve

Kr. 600,-

Nedfrysing av sæd inkludert oppbevaring ett år

Kr. 3.000,-

Tillegg for PESA/TESA som utføres på IVF-klinikken

Kr. 4.000,-

Avbrutt behandling

Før egguthenting Kr. 5.250,- Etter egguthentingsforsøk Kr. 17.600,-Avbrutt inseminasjon Kr 1.500,-

Inseminasjon med donorsæd/partners sæd

Kr. 8.200,-

Endometrial scratching / Livmorundersøkelse(SIS) / Egglederundersøkelse (HSS)

Kr. 1.500,-

Årlig leie for oppbevaring av nedfrosset sæd/nedfrosne embryoer (max 5års oppbevaring av embryo)

Kr. 1.150,-

Eggstokkstimulasjon kr 1.500 for første ultralydundersøkelse, så videre 850 kr inntil max beløp kr 5.000

Inntil kr 5.000 kr,-

Senere konsultasjoner

Kr. 850,-