Prisliste

Førstegangskonsultasjon med gynekolog

Kr. 2.000,-

IVF forsøk med tilbakeplassering av embryo

Kr. 34.000,-

Pakkekontrakt, 3 IVF-forsøk

Kr. 65.000,-

Opptining og tilbakeplassering av embryo

Kr. 9800,-

Nedfrysing og oppbevaring av blastocyst/befruktet embryo

Kr. 2250,-

Tillegg for ICSI (Mikroinjeksjon)

Kr. 3.500,-

Analyse av sædprøve

Kr. 800,-

Nedfrysing av sæd inkludert oppbevaring ett år

Kr. 3.000,-

Tillegg for PESA/TESA som utføres på IVF-klinikken

Kr. 4.000,-

Avbrutt behandling

Før egguthenting Kr. 5.250,- Etter egguthenting Kr. 22.600,- Avbrutt inseminasjon Kr 1.500,-

Inseminasjon med donorsæd/partners sæd

Kr. 8.500,-

Livmorundersøkelse(SIS) / Egglederundersøkelse (HSS)

Kr. 1.500,-

Årlig leie for oppbevaring av nedfrosset sæd/nedfrosne embryoer (maks 5 års oppbevaring av embryo)

Kr. 1.250,-

Eggstokkstimulasjon

Kr. 1.500,- for første ultralydundersøkelse, så videre kr 850,-  inntil max beløp kr 5.000,-

Senere konsultasjoner

Kr. 850,-

Administrasjonsgebyr

Kr. 130,-