Prisliste

Gjelder fra 01.01.2022

Førstgangskonsultasjon/Konsultasjon for søskenforsøk inkl ultralydkontroll

Kr 2000,-

Fertilitetsveiledning – utredning eller rådgivning inkl ultralydkontroll

Kr 2.000,- 

Oppfølgingssamtale etter behandling

Kr 1.550,-

Gynekologisk undersøkelse inkl ultralyd

Kr 1.550,- 

IVF forsøk med tilbakeplassering av embryo

Inkluderer alle relevante ultralydundersøkelser, embryodyrkning til blastocyst i embryoscop og første graviditetsultralyd ved Livio IVF-klinikken Oslo. Avbrutt behandling etter egguthenting regnes som ett forsøk.

Kr 36.800,-

ICSI (Microinseminasjon)

Kr 4.000,-

Nedfrysing av befruktet embryo/blastocyst

Kr 2.850,-

PESA/TESA som utføres på klinikken (spermieuthenting fra testikkel/bitestikkel)

Kr 4.500,-

Avbrutt behandling (IVF) før egguthenting

Kr 5.250,-

Pakkekontrakt, 3 IVF-forsøk

Betaling må skje før første behandling igangsettes. Prisen inkluderer inntil tre egguthentingsforsøk, alle relevante ultralydundersøkelser, embryodyrkning til blastocyst i embryoscop og første graviditetsultralyd ved Livio IVF-klinikken Oslo. ICSI, nedfrysing av befruktet embryo og PESA/TESA inngår ikke i pakkeavtalen. Forutsetninger:  Kvinnens alder under 39 år, tilfredsstillende medisinske forhold og forventet normal eggstokkrespons ved igangsetting av behandlingen.

Kr 73.600,-

Opptining og tilbakeplassering av embryo

Kr 12.900,-

Inseminasjon med donorsæd (AID)

Inkluderer alle relevante ultralydundersøkelser og første graviditetsultralyd ved Livio IVF-klinikken Oslo.

Kr 9.900,-

Inseminasjon med partners sæd (AIH)

Inkluderer alle relevante ultralydundersøkelser og første graviditetsultralyd ved Livio IVF-klinikken Oslo.

Kr 8.500,-

Avbrutt behandling ved inseminasjon/opptint embryo

Kr 1.550,-

Priser for eggdonasjon

Inkluderer alle relevante ultralydundersøkelser, tilbakesetting av en blastocyst og første graviditetsultralyd ved Livio IVF-klinikken Oslo.

Kr 89.000,-

Eggstokkstimulasjon

Første ultralyd per behandling kr 1.550, så deretter kr 1.250 per konsultasjon inntil kr 5.300

Analyse av sædprøve

Kr 1.050,-

Nedfrysing av sæd inkludert oppbevaring ett år

Kr 4.000,-

Årlig leie for opbevaring av nedfrosset sæd

Kr 2.000,-

Årlig leie for oppbevaring av embryo, inntil kvinnen fyller 46 år

Kr 2.000,-

Undersøkelse av livmorhulen(SIS)

Kr 1.700,-

Undersøkelse av eggledere (SIS + HSS)

Kr 1.950,-

Tillegg dersom TESA/PESA hos Colosseum Mann, 6.etg

Kr 1050,- for bearbeiding av TESA-vev. Pris for selve inngrepet betales hos Colosseum Mann.

Administrasjonsgebyr ved f.eks utskrift av journal

Kr 200,-

Ikke møtt til første konsulasjon (Avbestilling må skje minimum to virkedager før konsultasjonen)

Kr 2000,-

Ikke møtt til øvrige timeavtaler

Kr 450;-

Medisinkostnader er ikke inkludert. Refusjon fra NAV etter gjeldende regelverk. Prisen inkluderer ikke kostnader til andre institusjoner. Prisene oppgitt gjelder per behandling eller undersøkelse.  Vi tar forbehold om prisendringer.