Visjon og mål

IVF-klinikken Oslo målsetting er, å i størst mulig grad møte og hjelpe par med ufrivillig barnløshet. Vi vil at hvert eneste par som besøker oss, skal føle at vi har gjort vårt ytterste for å hjelpe dem.

Gjennom å gi våre pasienter den beste IVF-omsorg, både gjennom medisinsk kompetanse og gjennom personlig tilstedeværelse, ønsker vi å være det selvsagte valg for barnløse.