Våre ansatte


Nan Birgitte Oldereid

Klinikksjef Gynekolog Dr.med.

Dr. med. Nan Birgitte Oldereid er spesialisert i Gynekologi og Obstetrikk, utdannet ved Universitetet I Oslo i 1986. Doktoravhandling om miljøfaktorers betydning på mannlig befruktningsevne fra Universitetet i Oslo i 1999. Har siden arbeidet ved Reproduksjonsmedisinsk seksjon, Rikshospitalet, Oslo Universitets-sykehus, fra 2002 som overlege. Nan har fortsatt tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse ved OUS som gjesteforsker. Har publisert mer enn 35 vitenskapelige artikler innenfor temaet barnløshet/reproduksjon. Har vært leder for NOFAB (Norsk Forening for Assistert Befruktning) samt vært norsk representant i ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embryology).


Kjersti Brenden

Gynekolog

Kjersti Brenden studerte medisin ved det Medisinske Fakultet i Oslo, fullført 1999. Spesialisert i Gynekologi og Obstetrikk. Hun var ansatt på gynekologisk avdeling Drammen Sykehus inntil oktober 2012. Ansatt på IVF-klinikken Oslo fra november 2012. Tidlig i hennes utdannelse og gynekologisk praksis har hun hatt en spesiell interesse for infertilitet og utviklingen rundt assistert befruktning.

Kjersti er styremedlem i NOFAB (Norsk Forening for Assistert Befruktning).


Hannah Russell

Gynekolog

Hannah Russell er opprinnelig fra Irland, og studerte medisin ved Royal College of Surgeons, Irland. Hun jobbet i Dublin før hun flyttet til Oslo i 2005 og ble spesialisert i Gynekologi og Obstetrikk ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Hun var ansatt på OUS, Ullevål i 10 år der hun blant annet har vært tilknyttet IVF-avdeling og har erfaring som overlege ved svangerskapspoliklinikken.

Hun har igjennom hele sin karriere hatt en spesiell interesse for infertilitetsbehandling. Ansatt på IVF-klinikken Oslo fra 2015.


Sigrid Grimkelsrud

Sykepleier/Daglig leder

Sigrid Grimkelsrud har bred erfaring innen ledelse både fra privat og offentlig sektor. Hun ble ansatt som daglig leder på IVF-klinikken Oslo i 2014. Hun kom fra stillingen som direktør i Manpower Helse der hun jobbet i 6 år med leveranser av bemanningsløsninger til privat og offentlig helsevesen. Sigrid er utdannet intensivsykepleier i 2001 og har lederutdanning fra BI. Hun har jobbet 11 år på Lovisenberg Diakonale Sykehus ved Postoperativ-og Dagkirurgisk enhet som sykepleier og avdelingsleder. Hun har alltid interessert seg for infertilitet og assistert befruktning. Sigrid jobber både som sykepleier med pasientoppfølging og tar hånd om daglig drift av klinikken.


Hilde Cotton

Sykepleier ( i permisjon til aug 2019)

Hilde Cotton ble ansatt ved IVF-klinikken I 2016. ESHRE-sertifisert sykepleier I 2017. Hun har jobbet 7 år med IVF på Reproductive Medicine Associates of New York (March 2007 – August 2014). Utdannet sykepleier ved Binghamton University, State University of New York og har delvis fullført jordmorutdanning ved New York University. Flyttet i 2014 til Norge og har norsk autorisasjon som sykepleier.  Hilde bestemte seg tidlig for å jobbe innenfor fagområdet kvinnehelse og har et brennende engasjement for pasienter som trenger hjelp med assistert befruktning.

Hilde er valgt inn som medlem i Steering Committee for Nurses and Midwives i ESHRE.

 


Kristina Nodland Vangstad

Sykepleier

Kristina Nodland Vangstad ble ansatt ved Livio i april 2018. Hun er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Oslo i 2008, og har jobbet som sykepleier ved Gynekologisk sengepost Ullevål sykehus i 10 år. Kristina har lang erfaring med kvinnehelse og gynekologiske utfordringer og har lenge hatt et ønske om å få jobbe med par som går gjennom IVF prossessen.

 

 


Isabelle Kristiansen

Sykepleier

Isabelle Kristiansen ble ansatt ved Livio i august 2018. Hun er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Oslo i 2008. Hun har jobbet som sykepleier ved barnemedisinsk avdeling på Rikshospitalet i ca 8 år. Hun har også jobbet ca 2 år ved Rigshospitalet i København. Under studietiden hadde hun praksis ved Rigshospitalet i København og fikk være på fertilitetsavdelingen. Siden den gang har hun hatt lyst til å jobbe med IVF.


Brit Randi Jonassen

Enhetsleder i laboratoriet, Klinisk embryolog

Brit Randi Jonassen har vært ansatt i IVF-Klinikken Oslo siden august 2013 og er Enhetsleder i laboratoriet. Hun ble sertifisert av ESHRE som Klinisk Embryolog i 2009.  Hun har tidligere arbeidet som embryolog ved OUS, Ullevål Sykehus og Fertilitetssenteret ved Aleris. Hun har vært ansatt som bioingeniør ved Nasjonalt Senter for stamcelleforskning ved OUS, Rikshospitalet. Brit Randi ble utdannet som bioingeniør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i 2003.


Marit Skruvnagel Jenssen

Bioingeniør

Marit Skruvnagel Jenssen har vært i klinikken siden oktober 2011. Hun jobber i laboratoriet. Hun har tidligere arbeidet som bioingeniør ved Avdeling for medisinsk biokjemi,Aker Sykehus siden 1997. Hun er utdannet bioingeniør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i 1997.


Hege Brandt Gehrken

Biolog

Hege Brandt Gehrken er biolog og ble ansatt i august 2015.  Hun jobber i laboratoriet. Hege har tidligere jobbet som Avdelingsingeniør på Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet siden 2005. Hun har lang erfaring fra arbeid med kreftceller i laboratoriet tilknyttet avdelingene Seksjon for kreftcytogenetikk og Avd. for tumorbiologi.  Hun er utdannet biolog fra Universitetet i Oslo i 2004.


Ingrid Louise Norman

Biolog

Ingrid Louise Norman ble ansatt på IVF-klinikken 2017 og jobber i laboratoriet. Hun har fullført lavere grad i kjemi ved UIO (2000-2003). I perioden 2003-2005 fullførte hun Master i molekylærbiovitenskap ved UIO. Hun har også praktisk-pedagogisk utdanning fra 2006 ved UIO.  Ingrid har jobbet 10 år som avdelingsingeniør ved Seksjon for kreftcytogenetikk ved Radiumhospitalet. Der har hun jobbet mye med analyser av kromosomer for å deaktivere avvik relatert til leukemi og solide svulster. Ingrid har lenge hatt en interesse for å jobbe med infertilitet.


Jennie Erlandsen

Helsesekretær

Jennie Erlandsen har vært i klinikken siden januar 2007. Hun er utdannet helsesekretær og har en bachelorgrad i kjemi. Hun tar i mot henvendelser, setter opp timer, administrerer deler av pasientforløpet samt utfører andre administrative og praktiske arbeidsoppgaver rundt pasientoppfølgingen.

Jennie er kasserer i NOFAB (Norsk forening for assistert befruktning).


Marianne Jonassen

Helsesekretær

Marianne Jonassen har vært i klinikken siden august 2005. Hun er utdannet helsesekretær og hjelpepleier. Hun tar i mot henvendelser, setter opp timer, administrerer deler av pasientforløpet samt utfører administrative og praktiske arbeidsoppgaver rundt pasientoppfølgingen.


Anne-Kristin Mauroy

Bioingeniør

Anne-Kristin Mauroy har vært ansatt i klinikken siden 1987 og har med sin lange erfaring innenfor IVF-faget et meget godt klinisk blikk. Hun ble utdannet bioingeniør ved Ullevål Sykehus i 1979.

Anne-Kristin ble pensjonist i 2017, men jobber her litt ved behov.