Fertilitetsutredning

LIVIO IVF-Klinikken Oslo tilbyr fertilitetsutredning til kvinner, menn eller par.

Dersom dere har prøvd å bli gravid uten å lykkes, eller ønsker å undersøke egen fertilitet/fruktbarhet, tilbyr vi samtaler og utredning hos oss. Vi tilbyr rådgivning tilpasset den enkeltes situasjon.  Et besøk hos oss kan være aktuelt om dere ønsker barn nå, eller ved  et ønske om barn i framtiden. Er du i et parforhold og har prøvd å bli gravid i mer enn ett halvt år anbefaler vi at dere kontakter oss dersom kvinnen er over 35. Dersom kvinnen er under 35 år anbefaler vi at dere kontakter oss dersom dere har forsøkt å bli gravid i over ett år.

I samtalen gir vi informasjon om faktorer som påvirker fertilitet, og du får anledning til å stille dine spørsmål. Det blir satt av god til til en individuell vurdering av din situasjon, med fokus på sykehistorie, kartlegging av menstruasjonssyklus, og annen relevant informasjon. Det kan være nyttig å få en sjekk av eggreservene som kvinne. En sjelden gang kan eggreservene være lavere enn forventet ut i fra kvinnens alder og det kan være viktig informasjon dersom en tenker at en skal utsette det å få barn. De følelsesmessige aspekter av å prøve å få barn skal ikke undervurderes, og samtalen kan være en fin mulighet for å drøfte tanker og bekymringer rundt dette. Årsaken til uteblitt graviditet ligger i en tredjedel av tilfellene hos kvinnen og i en tredjedel av tilfellene hos mannen. Det kan også være medvirkende årsaker hos begge. I ca en tredjedel av tilfellene finnes det ingen forklaring på hvorfor ikke graviditet oppnås.