Nedfrysning av könsceller

Nedanstående priser gäller från 1 juni 2018.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.
Vid transport av könsceller tillkommer transportkostnad samt administrativ avgift. Läkemedelskostnad tillkommer – högkostnadskort gäller ej.

Konsultation/utredning inför nedfrysning av äggceller

5 500 kr

Stimulering och nedfrysning, första behandlingen

30 000 kr

Stimulering och nedfrysning, påföljande behandling

25 000 kr

Årlig frysförvaringsavgift äggceller (från år 2)

3 000 kr

IVF-behandling med frysta oocyter*

25 000 kr

IVF-behandling med frysta oocyter, donerade spermier*

37 000 kr

Frysning och förvaring av spermier i 1 år

4 500 kr

Årlig frysförvaringsavgift spermier (från år 2)

3 000 kr

*Not: Om en påbörjad behandling inte kan fullföljas har paret ett tillgodohavande på 75 % av betalad behandlingskostnad om inte ägguttag kan göras eller 25 % om ingen embryoåterföring kan göras. Tillgodohavandet baseras på priset för den enskilda IVF-/ICSI-behandlingen eller IVF-behandling i ostimulerad cykel, ej övriga eventuella tjänster som paret kan ha nyttjat. Avgift för frysning och förvaring av embryon tillkommer.