Våra medarbetare


Karin Svensson

Verksamhetschef
Barnmorska sedan 1980 lång erfarenhet av ledande befattningar inom den offentliga sjukvården. Hon har tidigare arbetat som chef för Ungdomshälsan, Kvinnokliniken och som öppenvårdschef på Kirurgcentrum NUS. Började här på kliniken november 2016.


Nils-Gunnar Solensten

Medicinsk ledningsansvarig/
Spec. i Obstetrik och Gynekologi
Byggde upp IVF-verksamheten i Umeå 1995 och arbetade med utredning och behandling av infertilitet vid dåvarande Fertilitetscentrum vid kvinnokliniken, NUS, till slutet av 90-talet.
Innan dess verksam vid kvinnokliniken, NUS, med profilering mot obstetrik (ultraljuds- och övrig fosterdiagnostik). Anställdes 2002 som överläkare på Livio Fertilitetscentrum Umeå.


Sofia de Sousa Soares

Spec. i Obstetrik och Gynekologi
Kommer närmast från kvinnokliniken vid Norrlands universitetssjukhus. Hon har tidigare jobbat på kvinnokliniken på Skellefteå sjukhus där hon även gått sin utbildning till gynekolog.


Kristina Dahlqvist

Spec. i Obstetrik och Gynekologi

Jobbat inom gynekologi och obstetrik sedan 2011, specialist sedan 2017. Jobbar på Livio Umeå sedan 2019, dessförinnan främst jobbat på kvinnokliniken i Örnsköldsvik men även erfarenhet från kvinnokliniken på Norrrlands universitetssjukhus samt Akademiska sjukhuset i Uppsala.


Åsa Lindholm

Leg. barnmorska
Anställd på Livio Fertilitetscentrum Umeå sedan 2002 och dessförinnan på dåvarande Fertilitets-centrum sedan 1998. Blev färdig barnmorska 1981 och arbetade mestadels på förlossningen innan.


Ann-Louise Knipström

Mottagningschef
Leg. barnmorska
Blev färdig barnmorska 2009 och arbetar på Livio Fertilitetscentrum Umeå sedan mars 2014. Har tidigare arbetat inom njurmedicin och BB/förlossningsvård.


Linda Svanberg

Leg. barnmorska
Jobbat på kirurgcentrum samt operationscentrum NUS som sjuksköterska mellan 2004-2013. Blev färdig barnmorska 2014 och då jobbat på förlossningen samt gynavdelning . Började jobba på Livio Fertilitetscentrum Umeå i september 2015.


Åsa Hampusson

Leg. sjuksköterska
Arbetar på Livio Fertilitetscentrum Umeå sedan starten 2002 och dessförinnan på dåvarande Fertilitetscentrum i landstingets regi sedan 2000. Blev färdig sjuksköterska 1978 och har därefter till största delen arbetat med kvinnosjukvård.


Kristina Jonsson

Leg. sjuksköterska
Blev färdig sjuksköterska 2005 och har arbetat på Livio Fertilitetscentrum Umeå sedan maj 2012. Har tidigare arbetat inom geriatrisk ortopedi.


Cajsa Wälivaara

Leg. barnmorska
Har arbetat som sjuksköterska på en akutmedicinsk vårdavedelning 2007-2012. Gick ut barnmorskeutbildningen 2013 och har sedan dess arbetat på Förlossning och BB. Började arbeta på Livio Fertilitetscentrum Umeå i januari 2017.


Mari Åström

Laboratoriechef/Embryolog
Leg BMA 2004. Arbetar på Livio Fertilitetscentrum Umeå sedan 2007. Har tidigare arbetat inom klinisk virologi.


Ingemar Nilsson

Internrevisor/Embryolog
Leg BMA. Har arbetat vid Livio Fertilitetscentrum Umeå sedan 2002 och är internrevisor. Har tidigare arbetet inom reproduktions-medicinsk forskning och inom IVF sedan 1997.


Birgitta Tysklind

Embryolog
Leg BMA 1985. Arbetar på Livio Fertilitetscentrum Umeå sedan 2003 och dessförinnan inom transfusionsmedicin och hematologi.


Mikael Sandström

Embryolog
Leg BMA 1998. Arbetar på Livio Fertilitetscentrum Umeå sedan 2011. Har tidigare arbetat inom klinisk virologi.


Emelie Ekwurtzel

Embryolog
Cert. Klinisk embryolog ESHRE 2018
Molekylärbiolog 2007. Har sedan 2011 arbetat  med IVF på  Fertilitetscentrum Stockholm. Arbetade innan dess på Andrologilaboratoriet, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset.


Chin-Yih (Clara) Chen

Biomedicinskanalytiker                       Kandidatexamen inom Life Science 2009 och masterexamen inom Biokemi 2014. Arbetar på Livio Fertilitetscentrum Umeå sedan 2018. Har tidigare arbetat med manlig infertilitet på Taipei Medicinska Universitetssjukhus. 

 


Lena Rogberg

Klinisk Embryolog (ESHRE-certifierad  2009)
Arbetat på Fertilitetscentrum sedan 2006, innan dess 1988 på Huddinge sjukhus samt SU/Sahlgrenska sjukhuset. Internrevisor och kvalitetsansvarig på laboratoriet.


Inger Nilsson

Medicinsk sekreterare
Arbetar sedan starten 2002 på Livio Fertilitetscentrum Umeå med administration. Har tidigare arbetat på kvinnokliniken.


Charlotta Dahlstedt

Medicinsk sekreterare
Anställd på Livio Fertilitetscentrum Umeå sedan hösten 2011. Arbetar med administration samt klinikens hemsida. Har tidigare arbetat på Bild- och funktionsmedicin, NUS.


Pia Vretenholm

Medicinsk sekreterare
Arbetat på kliniken sedan maj 2012. Har reception och administrativt ansvar. Tidigare jobbat som läkarsekreterare och expeditionsföreståndare inom primärvården.


Monica Storvoll

Undersköterska

Är utbildad undersköterska sedan 2005. Har tidigare arbetat inom akutsjukvården.

Började jobba på Livio Fertilitetcentrum Umeå i augusti 2017.