Elektronisk signering – Umeå

Gå in via länken nedan, fyll i samtycket och signera elektroniskt. Endast partnern kan godkänna samtycke inför behandling.

 

Frysembryotransfer (FET)

Elektronisk signering av samtycket ”Godkännande av tining och återförande av frysta embryon (Umeå)

 

OBS! Nedanstående samtycke använd endast på uppmaning av läkare eller bm/ssk.

Spermie- eller äggdonationsbehandling

Elektronisk signering av samtycke ”Godkännande av att befruktat ägg får föras in i makes/sambos kropp” (Umeå)

 

Insemination

Elektronisk signering av samtycke ”Insemination med donerade spermier” (Umeå)

 

Tining och destruering

Elektronisk signering av samtycke ”Godkännande av tining och destruering av frysta spermier” (Umeå)