Nedfrysning av äggceller (egendonation)

 

Konsultation och utredning

3500

AMH-analys med svar (utan vidare behandling)

600 kr

Nedfrysning av äggceller efter stimulering

efterföljande behandlingar 25000 kr. Läkemedelskostnad tillkommer – högkostnadskort gäller ej

30000 kr

Nedfrysning av äggceller efter stimulering, 3-behandlingsavtal

70000 kr

Årlig frysförvaringsavgift (efter 1 år)

3000 kr

Konsultation (tillsammans med partner) inför IVF-behandling med mikroinjektion

1300 kr

IVF-behandling med mikroinjektion

25000 kr