IVF-behandling

Priserna gäller från och med 2016-02-01. Vid IVF ska betalning ske före äggaspiration. Faktura skickas ut vid behandlingsstart. Eventuella kostnader för provtagning och ultraljud som sker på annan ort samt läkemedelskostnader på apotek tillkommer till behandlingsavgiften. För person ansluten till svensk försäkringskassa blir avgiften maximalt 2 200 kr per 12-månaders period.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Läkarbesök inför behandling

1300 kr

IVF-behandling

Behandlingen inkluderar stimuleringskontroll, ägguttag och återförande

34000 kr

Paket om tre IVF-behandlingar (Kvinnan < 35 år)

Det är alltid en medicinsk bedömning som ligger till grund för om det är möjligt att teckna trepaketsavtal. Behandlingen inkluderar stimuleringskontroll, ägguttag och återförande

59000 kr

Paket om tre IVF-behandlingar (Kvinnan 35-38 år)

Det är alltid en medicinsk bedömning som ligger till grund för om det är möjligt att teckna trepaketsavtal. Behandlingen inkluderar stimuleringskontroll, ägguttag och återförande

65000 kr

Paket om tre IVF-behandlingar (Kvinnan 39-41 år)

Det är alltid en medicinsk bedömning som ligger till grund för om det är möjligt att teckna trepaketsavtal. Behandlingen inkluderar stimuleringskontroll, ägguttag och återförande

76000 kr

Återföranden av frysförvarade embryo

Blir det ingen återföring utgår inte hela kostnaden utan endast 3000:-

16000 kr

Frysning och förvaring av embryon i upp till 5 år

Vid ev dispens och ytterligare förvaring utgår 3000:-i årlig förvaringskostnad

4000 kr

Frysning och förvaring av spermier

Årlig förvaringskostnad på 3000:- tillkommer sedan efter ett år.

4000 kr

Kirurgisk spermieaspiration (PESA/TESA)

7000 kr

Makeinsemination (AIH) med hormonstimulering med injektioner

10000 kr

Ägglossningsstimulering med tabletter

2000kr

Ägglossningsstimulering med hormoninjektioner

4000 kr