Övriga behandlingar, undersökningar och prover

Priserna gäller fr o m 1/5 2018. Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Spermaprov

Utanför behandling

2000 kr

Ultraljud

Utanför behandling

1.200 kr

Receptförskrivning

Utanför behandling

400 kr

Psykolog

Ett besök ingår oavsett antalet behandlingar.

Övriga besök psykolog

950 kr/tim

Tolk

Kostnad för tolk betalas av patienten själv.

670-770 kr/tim