IVF-behandling, ovulationsstimulering mm

Nedan finner du priser för våra olika IVF-behandlingar. I vissa fall, och utifrån särskilda kriterier, finns det även möjlighet att teckna ett avtal för tre IVF-behandlingar till ett fast pris. Detta sker i samråd med/beslutas alltid av patientansvarig läkare.

Läkemedelskostnader på apotek ingår ej i behandlingsavgiften. För person ansluten till svensk försäkringskassa blir avgiften maximalt 2 200 kr per 12-månaders period. Eventuella kostnader för provtagning och ultraljud som sker på annan ort tillkommer.

Priserna gäller från 1 februari 2019. Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Uteblivet besök som ej anmälts innan 24 timmar debiteras med 350 kr.

IVF/ICSI-behandling

Blastocystodling om möjligt utan extra tillägg. Vid ev nedfrysning av embryon tillkommer en frysningsavgift. OBS, läkemedel ingår ej!

39 000 kr

3-avtal <35 år

Stimulering och nedfrysning av äggceller. Infektionsscreening, stimuleringsultraljud, ägguttag, infrysning samt frysförvaring under 3 år. OBS, läkemedel ingår ej!

69 000 kr

3-avtal 35-39 år

Stimulering och nedfrysning av äggceller. Infektionsscreening, stimuleringsultraljud, ägguttag, infrysning samt frysförvaring under 3 år. OBS, läkemedel ingår ej!

76 000 kr

3-avtal 39-41 år

Stimulering och nedfrysning av äggceller. Infektionsscreening, stimuleringsultraljud, ägguttag, infrysning samt frysförvaring under 3 år. OBS, läkemedel ingår ej!

79 000 kr

Infrysning och förvaring av embryon upp till 3 år

Därefter 3 000 kr/år

Återföring av fryst embryo -FET

18 000 kr

IVF-behandling som ej leder till äggplockning

Debiteras med 3000 kr för UL och administrativ avgift

IVF-behandling som inte leder till återföring av embryo

Återbetalas med 50% första gången. Om eventuell påföljande behandling återigen inte leder till återföring av embryo, sker ingen återbetalning.