Insemination

Insemination

Eventuella läkemedelskostnader samt kostnad för ägglossningsstickor tillkommer.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Vi har avtal med Stockholms läns landsting

Fertilitetsutredningar görs mot vanlig patienttaxa 350 kr per person och besök

 

Samtal med beteendevetare

Två samtal är obligatoriskt inför behandling.

2 000 kr per samtal

Pregnancy slot/barnrätt

7 000 kr

Denna återbetalas med 6 000 kr om behandlingen ej leder till graviditet.

Insemination med donerade spermier

15 000 kr

Paket om 4 inseminationer

45 000 kr

Insemination med parets egna spermier, naturlig cykel

7 000 kr

Insemination med parets egna spermier, stimulerad cykel

9 000 kr