Donation

Behandling med donerade spermier kan antingen göras via insemination (AID) eller provrörsbefruktning (IVF). För behandling med donerade ägg gäller enbart IVF.

Spermie- eller äggdonation

Behandling med donerade spermier eller ägg kan vara ett behandlingsalternativ för ensamstående kvinnor eller par som inte kan få barn. Donatorn är anonym för paret men barnet har rätt att vid mogen ålder veta identiteten på donatorn, d v s den genetiska föräldern.

Alla kliniker inom Liviogruppen kommer under 2019 att kunna erbjuda assisterad befruktning med donerade ägg och spermier.

Sedan den 1 januari 2019 är det tillåtet att utföra assisterad befruktning utanför kroppen även med hjälp av enbart donerade könsceller, det innebär att både donerat ägg och spermier kan användas i samma behandling.

Livio har etablerat Nordens första privata ägg- och spermiebank och på sikt avser vi att vara helt självförsörjande avseende könsceller.

Vi välkomnar ständigt nya ägg-och spermiedonatorer, är du intresserad eller har frågor är du varmt välkommen att kontakta Livio Egg and Sperm Bank på 076-941 74 00 eller läs mer här.

Våra kliniker i Oslo och på Island erbjuder också donationsbehandlingar.