Nedfrysing av sæd

Nedfrysing av sæd er et tilbud til menn som av ulike årsaker ønsker å ha sædceller lagret.

  • For menn som skal gjennomgå medisinsk behandling som kan føre til redusert fruktbarhet, før sterilisering eller andre kirurgiske inngrep som omfatter urinveiene/sædlederne.
  • Personer som ønsker å bevare sædceller før kjønnsbekreftende behandling kan også få frosset ned sæd.

Kontakt oss gjerne på telefon 23 20 44 00 dersom du har spørsmål rundt nedfrysning av sæd.

Her finner du søknadskjemaer til sædfrys.