Nedfrysing av sæd

Nedfrysing av spermier er et tilbud til menn som skal gjennomgå en behandling som kan føre til redusert fruktbarhet. Slik årsaker kan  være blant annet før sterilisering og andre kirurgiske inngrep som omfatter urinveiene/sædlederne samt hos menn som skal starte med cellegift og/eller strålebehandling.  Andre årsaker kan være risiko for smitte før planlagt reise til områder med blant annet risiko for smitte av Zika virus. Også de som ønsker å bevare sædceller før kjønnsskifte kan få frosset ned sæd.

Kontakt oss gjerne på telefon 23 20 44 00 dersom du har spørsmål rundt nedfrysning av sæd.

Her finner du søknadskjemaer til sædfrys.