Resultater

Resultatene er meget sterkt betinget av kvinnes alder. Mer enn en tredje del av kvinnene som behandles på IVF-klinikken OSLO er 38 år eller eldre. Gjennomsnitts sjanse for vellykket resultat med IVF eller ICSI i dag for en kvinne som er 35 år er 20%, det vil si 1 av 5 forsøk. Yngre kvinner får et vesentlig bedre resultat. Fødselssjansen for kvinner som er blitt 40 år er ca. 10%.

Faktorer som er positiv for resultatet:

 • Kvinnens alder er under 35
 • Mannen har normal sæd
 • Kvinnen har født barn tidligere
 • Når det kun er feil ved egglederne
 • Kvinnen er sterilisert

Faktorer som gir gjennomsnittsresultater:

 • Barnløshet av ukjent årsak
 • Kvinnen har endometriose
 • Mannen har noe nedsatt sædkvalitet
 • Kvinnens alder er mellom 35 til 39 år

Faktorer som påvirker resultatet negativt:

 • Kvinnens alder er 40 år eller mer
 • Mannen har svært dårlig sædkvalitet

Av alle disse faktorer er kvinnens alder den mest utslagsgivende.
Totalt siden oppstart i 1986 er det født nærmere 2000 barn etter behandling ved klinikken.