Fertilitetsutredning

Dersom du eller dere har prøvd å bli gravid uten å lykkes, eller ønsker å undersøke egen fertilitet/fruktbarhet, kan du eller dere komme  til en samtale og utredning hos oss. Vi tilbyr rådgivning tilpasset din situasjon ut i fra om du er i et parforhold eller er enslig og ønsker informasjon om fertilitet.  Et besøk hos oss kan være aktuelt om dere ønsker barn nå, eller ved  et ønske om barn i framtiden. Er du i et parforhold og har prøvd å bli gravid i mer enn ett halvt år anbefaler vi at dere kontakter oss dersom kvinnen er over 35. Dersom kvinnen er under 35 år anbefaler vi at dere kontakter oss dersom dere har forsøkt å bli gravid i over ett år.

I samtalen gir vi informasjon om faktorer som påvirker fruktbarhet, og du får anledning til å stille dine spørsmål. Det blir satt av god til til en individuell vurdering av din situasjon, med fokus på sykehistorie, kartlegging av menstruasjonssyklus, og annen relevant informasjon. Det kan være nyttig å få en sjekk av eggreservene som kvinne. En sjelden gang kan eggreservene være lavere enn forventet ut i fra kvinnens alder og det kan være viktig informasjon dersom en tenker at en skal utsette det å få barn. De følelsesmessige aspekter av å prøve å få barn skal ikke undervurderes, og samtalen kan være en fin mulighet for å drøfte tanker og bekymringer rundt dette. Årsaken til uteblitt graviditet ligger i en tredjedel av tilfellene hos kvinnen og i en tredjedel av tilfellene hos mannen. Det kan også være medvirkende årsaker hos begge. I ca en tredjedel av tilfellene går det ikke an å finne en forklaring på hvorfor ikke graviditet oppnås.

Utredning av kvinnen (noen eller alle punktene kan være aktuelt å utrede):

  • Gynekologisk undersøkelse og ultralyd
  • Hormonanalyser (blodprøver som forteller om både eggstokk og stoffskifte funksjon, begge er relevant for fruktbarhet. Andre relevante prøver kan tas basert på kvinnens situasjon vurdert under samtalen). For å tolke blodprøver som gir informasjon om eggstokkfunksjon, skal kvinnen helst har sluttet med p-pille for 3 månder siden.
  • Ultralydkontroll og blodprøver som kan vise tegn til at eggløsning foregår.
  • Ultralydveiledet undersøkelse av livmorhulen og eggledere. Undersøkelsen kan avdekke ulike tilstander i livmoren eller eggledere som kan gjøre det vanskelig å bli gravid.

 

Utredning av mannen

Mannen kan levere en sædprøve som vi analyserer hos oss.  Sædprøven analyseres i vårt laboratoriet med hovedfokus på antall sædceller og bevegelighet. Ved indikasjon tilbys også hormonprøver og kromosomanalyse.

Sædprøven kan indikere tegn til at assistert befruktning øker sjansen for å oppnå graviditet, og i visse tilfeller er det helt nødvendig; for eksempel hos menn med sterkt nedsatt antall sædceller eller der spermier må hentes direkte fra testikkelen eller bitestikkelen.

Mannlig infertilitet kan skyldes nedsatt produksjon av spermier, nedsatt bevegelighet av spermier eller at transporten av spermier er satt ut av spill. I det siste tilfellet er det fullstendig fravær av sædceller i sædvæsken. Denne tilstanden kalles azoospermi. Hvis man mistenker obstruksjoner, forsøker man å hente spermier med en tynn nål i bitestikkelen (PESA). Om man mistenker at fraværet av spermier i sædvæsken skyldes nedsatt produksjon av spermier i testikkelen, tas en vevsprøve. Dette gjøres også med nålteknikk (TESE) fra testikkelen. Begge inngrepene gjøres under lokalbedøvelse og kan være aktuelt ved behandling av menn med ryggmargsskader eller diabetes. Om man finner spermier gjennom PESA/TESA, kan man i noen tilfeller fryse ned disse for å anvende i en IVF-behandling.

Vi har samarbeid med urologspesialist ved C-medical dersom det er behov for ytterlig utredning. Colosseum Mann holder til i samme bygg som oss.